Șef șantier/Manager proiect în construcții compania Click-COM

Cerințe :

 • Studii superioare in domeniul construcții sau telecomunicații
 • Experienta in planificare si execuție a structuri pentru proiecte complexe
 • Monitorizarea lucrărilor construcției pe toată durata de desfășurare;
 • Asigurarea documentației necesare;
 • Participarea la planificarea construcției și a bugetului;
 • Asigurarea respectării standardelor de calitate și de siguranță a construcției;
 • Gestionarea echipelor de lucru și atribuirea sarcinilor de muncă pentru fiecare lucrător;
 • Coordonarea cu părțile implicate în proiect: arhitecți, contractori, muncitori;
 • Realizează managementul șantierului din punctul de vedere al execuției lucrărilor
 • Organizează și coordonează activitatea persoanelor din subordine
 • Organizează, coordonează și controlează activitățile desfășurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil.
 • Distribuirea sarcinilor in cadrul echipei in funcție de rolul si capacitările fiecărui angajat,
 • pentru a asigura realizarea in timp si la standardele așteptate a obiectivelor echipei Întocmește necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane
 • Planificarea, organizarea si monitorizarea activităților desfășurate in scopul realizării
 • proiectului, din punct de vedere al cantității, calității si respectării termenelor
 • Asigură și instruiește personalul din subordine
 • Asigură legătura cu furnizorii de material
 • Asigură respectarea riguroasă a tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor privind exploatarea și întreținerea mijloacelor și uneltelor de producție, fiind responsabil de corecta și buna utilizare a tuturor utilajelor de pe șantierul său
 • Controlează calitatea lucrărilor pentru asigurarea prevederilor din documentațiile tehnice
 • Răspunde in fața autorităților de respectarea legislației în vigoare în incinta șantierului
 • Întocmirea si centralizarea rapoartelor de lucru, pe categorii de lucrări.
 • Întocmirea situațiilor de lucrări si rapoarte de producție
 • Capacitate de analiza, evaluare si sinteza, rigurozitate și atenție pentru detalii;
 • Abilități de lucru cu MS Office (word, excel, etc)
 • Persoana dinamica, flexibila, activa, responsabila, organizata, orientata către obținerea rezultatelor;
 • Capacitate de prioritizare si de lucru atât in echipa, cat si independent;
 • Disponibilitate pentru deplasări

Oferim:

 • salariu stabil de la 10.000 lei + adaos din volumele de lucrări îndeplinite in timp planificat
 • transport 
 • suport si instruire
 • pachet social

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *